O Mnie

 

Od zawsze wiedziałam co pragnę robić w życiu dlatego wiele lat pracowałam nad tym, aby podążać w wyznaczonym kierunku – podjęcie studiów prawniczych było jednym z wielu kroków jakie mnie do niego prowadziły.

Ukończyłam naukę na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po odbyciu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu, złożyłam egzamin adwokacki i zostałam wpisana na listę adwokatów.

Swoje dotychczasowe doświadczenie nabyłam podczas pracy w kancelariach adwokackich oraz współpracy z innymi adwokatami i radcami prawnymi z innych miast znadujących się na terenie całej Polski, uczestnicząc w licznych rozprawach sądowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, gospodarczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wówczas reprezentowałam zarówno osoby prywatne, jak i podmioty gospodarcze.

Kierując się wartościami na których opiera się Adwokatura Polska, od samego początku funkcjonowania Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, udzielałam pomocy prawnej w wielu rodzajach spraw, nadal aktywnie uczestnicząc w tymże przedsięwzięciu.

Idąc na przeciw wprowadzanym zmianom, zmierzającym do rozwiązywania sporów w sposób alternatywny, zdobyłam wiedzę i kompetencje do wykonywania zawodu mediatora.

W 2019 r. wpisano mnie na listę stałych mediatorów, prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Ogromny nakład pracy i konsekwentne dążenie do celu sprawiło, że aktualnie prowadzę własną Kancelarię Adwokacką wobec czego z wielką przyjemnością mogę zaprosić osoby potrzebujące pomocy do kontaktu.